Din sikkerhed

Vores persondatapolitik

Klik her for at læse om vores persondatapolitik for kiropraktik & akupunktur i Espergærde.


Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller en behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelser eller konkret skade. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

En utilsigtet hændelse kan anmeldes på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse


Patienterstatning

I det tilfælde at du skulle få en skade, der må antages at kunne give ret til erstatning, kan en eventuel anmeldelse foretages på www.patienterstatningen.dk


Klage over behandling

Har du en klage over en behandling, eller over brud på patient rettigheder. Se da venligst link https://stpk.dk/borgere/ fra styrelsen for patientklager.


Vi bistår gerne med en eventuel anmeldelse.